Hantera leveranser till resturangen effektivt

Många tänker främst på matlagning och konstfullt upplagda rätter när de tänker på restaurangkök. Det är förvisso helt rätt, men på de större restaurangerna pågår långt mer än så. Till exempel handlar arbetet i ett restaurangkök mycket om logistik och leveranser.

Som ägare till en stor restaurang vill du naturligtvis servera dina gäster god och fräsch mat. För att det ska vara möjligt krävs det att du kan hantera varuleveranser på ett säkert och effektivt sätt. Till din hjälp kan du till exempel ha hjälpmedel som pallyftare med vilka du kan flytta tyngre leveranser på ett smidigt sätt. Det finns även andra praktiska hjälpmedel som gör arbetet i restaurangköket tryggt och säkert. Läs vidare för att ta reda på vilka.

Hantera varor på ett säkert sätt

Arbetarskydd, en oberoende tidning om arbetsmiljö rapporterar här om att många unga skadas av sina arbeten på restaurang. Skadorna kan vara alltifrån bränn- till skärskador, men också skador som beror på alltför tunga lyft. Som restaurangansvarig är det därför viktigt att du tänker på säkerheten vid leveranser. Ingen ska behöva lyfta för tungt eller riskera att klämmas på grund av osäkra lösningar. På Arbetsmiljöverket finns möjlighet att ladda ned en broschyr om vad som är viktigt att tänka på när det gäller säkerhet för personalen på restaurang.

Lär personalen att lyfta rätt

Varuleveranser är ofta tunga. Det kan handla om stora lådor med frukt och grönsaker eller ännu tyngre backar med dryck. Det är viktigt att det finns hjälpmedel tillgängliga för att hantera leveranserna. Det finns både elektroniska och manuella lyfthjälpmedel att tillgå för att underlätta tunga bördor så som saxliftar och lyftvagnar. Det är också viktigt att lära personalen att lyfta rätt även vid manuella lyft. Många felaktiga lyft vid upprepade tillfällen kan leda till förslitningsskador. En viktig regel är att aldrig böja och vrida kroppen samtidigt. Det är också viktigt att tänka på att använda benen snarare än ryggen vid lyft. Just nu har EU satt igång en kampanj för att kartlägga de vanligaste arbetsskadorna i de olika medlemsländerna. Den går att läsa mer om här på Europaportalen. Just tunga lyft är en av de arbetsmiljörisker man vill uppmärksamma då det förekommer i så många branscher. Som arbetsgivare bör du vara uppmärksam på det och göra ditt bästa för att undvika att personalen skadas.